torsdag, juli 11, 2013

Viktig information ang. badIgår träffades jag och EM för ett simpass i Edsviken. Det blev en fin simtur som Jonas var snäll och förevigade. När jag kom hem var jag tvungen att läsa på lite grann i Den husliga härden (1912) om vad som gäller kring bad. Läs noga och begrunda:

"Ett första villkor vid badning är att man förskaffar sig säker kännedom om vattnets djup, ty äfven om den badande är simkunnig, kan ju lätt en olycka inträffa. Man bör därför aldrig taga bad ensam.

Att bada på fastande mage är skadligt, likaså att taga sitt bad omedelbart efter en måltid; minst två timmar bör ha förflutit efter en sådan.

Man bör ej heller vara alltför varm, men får därför icke befinna sig i minsta frysning - man skall alltså gå måttligt fort till badstället och kläda af sig utan brådska. Vid nedstigandet i vattnet fuktar man bröst och hjässa innan man kastar sig ut.

Ju kallare vattnet är, desto kortare bör badet tagas, i alla händelser bör det ej räcka längre än 15 minuter, och så snart man känner tecken till frysning bör man stiga upp. Efter kallt bad bör tagas kort promenad, efter varmbad likaså, om man ej behöfver en timmes hvila." 

Det här var alltså information om bad rent generellt. Nu går vi över till vad vi behöver veta om kalla hafsbad:

"Kalla hafsbad är ett af de bästa medel till hälsans återställande och vidmakthållande för personer, hvilkas kroppkonstitution tillåta dem taga dem. Men lika farliga kunna desamma vara ifall de i otid användas, emedan de för klena personer ofta medföra svåra lidanden och lätt kunna förorsaka lifvets förlust. En fullt frisk människa bör därför aldrig bestämma sig för hafsbad, utan att förut ha rådfrågat läkare.

Bästa tiden för tagande af hafsbad är mellan klockan 7 och 11 f.m. Ett tidigt morgonbad måste alltid tagas på fastande mage. Eftermiddagsbad bör ej äga rum förr än tre timmar efter middagen.

Kyliga dagar är bäst att före badet taga en promenad eller också frottera kroppen med ylle eller flanell. Är man olustig, frusen eller matt är det bäst att inställa badet.

Det är alldeles beroende av den badandes konstitution samt på luftens och vattnets temperatur huru länge man bör dröja i badet. För starka människor beräknas en normaltid härför af 10 minuter, för svaga och nervösa 2-5 minuter, för äldre och barn 1-3 minuter.

Sedan man stigit upp ur badet, insveper man sig i ett lakan och torkar väl af hufvudet samt påkläder sig hastigt, hvarefter en ganska stadig promenad tages.

Någon särskild diet kräfva ej hafsbaden."

Och sen måste jag bara lägga till lite essentiell information om duschen, som i Hemmets bok anses som "en själfständig form af bad", och som jag missade berätta igår:

"Bäst är duschen, då den genom s. k. blandningskranar tempereras från varmare till kallare och tvärtom. En ytterst angenäm verkat åstadkommes härigenom.

En kroppen ofvanifrån träffande dusch, bör aldrig tagas direkt på hufvudet. Under duschningen bör man dessutom alltid, under frottering af bröst, armar och ben, vrida sig rundt."

Jag vet inte hur jag klarade mig utan den här boken tidigare...

3 kommentarer:

Katarina sa...

Är det inte lite mesigt att ha våtdräkt mitt i sommarn? :-)

Sofia sa...

Ursäkten för att använda det kallas träning. :-) Dessutom är det aldrig så varmt i svenska vatten att våtdräkt inte är motiverat.

EM sa...

haha, underbar bok!